DỊCH VỤ TRANH TỤNG

Tham gia bào chữa cho người bị tạm giữ, bị cáo trong vụ án hình sự, tham gia bảo về đương sự trong vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại,…